Shërbimet e ofruara në Institucionet Arsimor Jopublike "FLATRAT E DIJES"
 
 • Tabelë interaktive multimediale, Kompjuter Hp, dhe Videoprojektor me rreze të shkurtër Optima në çdo klasë
 • Laborator informatike, kimie, fizike dhe gjuheve te huaja
 • Palestër moderne dhe sallë force
 • Kabinete funksionale për një nxënie të suksesshme të nxënësve të ciklit të lartë për të gjitha lëndët.
 • Mësues cilësor në proçes trajnimi e zhvillimi profesional me konsulent të jashtëm.
 • Proçes mësimor aktiv në përshtatje me nivelin e aftësive dhe interesave të nxënësve.
 • Klimë mbështetëse dhe inkurajuese për të gjithë.
 • Kulturë të re pune dhe komunikimi me qendër nxënësit dhe nxënien e tij.
 • Projekte të studiuara për argëtimin e nxënësve.
 • Programe dhe tekste të suksesshme për gjuhën e huaj dhe informatikën.
 • Bibliotekë, mediatekë, sallë baleti dhe konferencash. Gazeta dhe radioja“FLATRAT E DIJES” në shërbimin tuaj.
 • Terrene sportive për lojra me dorë, gjimnastikë, kalçeto, fushë tenisi.
 • Shanse të barabarta dhe shërbime speciale për zhvillimin e prirjeve dhe talenteve në të gjithë fushat.
 • Kushte komode e të sigurta për shëndetin dhe jetën e fëmijëve (ajër i kondicionuar, aspirim, mjedise hidrosanitare moderne).
 • Kuzhinë dhe mensë me parametra të kohës.
 • Transporti i garantuar ju afron me ne.